21سپتامبر/16
اتصال بین مخرن آب و پمپ توسط کنترلرهای سیم کارتی

اتصال پمپ و مخازن

اتصال بین مخرن آب و پمپ توسط کنترلر های سیم کارتی به صورت معمول جهت کنترل و نظارت بر سطح مایعات درون یک مخزن از روش کابل کشی استفاده می شود. امابیشتر…

کنترل از راه دور ماشین آلات، باغ ، خانه ، ویلا و … از طریق موبایل

کنترل از راه دور ماشین آلات، باغ، خانه، ویلا و … از طریق موبایل با PG-21XX پویا گام در راستای کنترل و مانیتورینگ تجهیزات از طریق موبایل  اقدام به طراحی و ساختبیشتر…