۰۲آذر/۹۵
موتور الکتریکی

5 عامل اساسی ایجاد خرابی در موتور های الکتریکی

5 عامل اساسی ایجاد خرابی در موتور های الکتریکی دلایل بی شماری برای خرابی موتور های الکتریکی وجود دارد. هر چند از میان آن ها برخی بیش از عوامل دیگر بروز میبیشتر…
۰۱آذر/۹۵
مرغ داری

اتوماسیون مرغداری

اتوماسیون مرغ داری تغییرات مختلفی در چند سال اخیر برای فعالین در حوزه مرغ داری اتفاق افتاده است که عرصه را بر آنان دشوار ساخته است مانند : افزایش هزینه های حاملبیشتر…
۱۸آبان/۹۵
گلخانه

کنترل و مانیتورینگ دما و رطوبت گلخانه از طریق SMS

کنترل و مانیتورینگ دما و رطوبت گلخانه از طریق SMS گلخانه های مدرن امروزی، دما و رطوبت محیط، شدت و مدت زمان روشنایی، میزان دی اکسید کربن، دمای خاک و سایر پارامترهایبیشتر…